Bật Kinh Này Tiền Tài Phước Lộc Đến Liên Tục, May Mắn Hạnh Phúc Tự Tìm Đến

34 Views
Published
Tụng Kinh pháp Hoa "Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát" Thầy Thích Trí Thoát

Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn...vv...

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.
Category
Nhạc Niệm Phật
Be the first to comment