Niệm Phật 4 Chữ - rất hay - Tịnh Tông Học Hội - 24/08/2016

48 Views
Published
Niệm Phật 4 Chữ - rất hay - Tịnh Tông Học Hội - 24/08/2016
Design : By mattroibuon
Niệm Phật Một Niệm Phước Sanh vô Lượng
Lễ Phật Một Lễ Tội Diệt Hà Sa
A Di Đà Phật
http://www.youtube.com/mattroibuontk
http://mattroibuon.tk
[email protected]
Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)
Category
Nhạc Niệm Phật
Be the first to comment