Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 18 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Niệm Phật cần phải có lòng tin chân thật • Cầu xuất ly • Niệm Phật là chánh hạnh - Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 785 | 128kb/s | 6:18 | 5.79 MB
Tăng Khen Tăng - 20 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 392 | 128kb/s | 60:21 | 55.26 MB
Tăng Khen Tăng - 19 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 290 | 128kb/s | 60:43 | 55.6 MB
Tăng Khen Tăng - 18 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 316 | 128kb/s | 61:33 | 56.36 MB
Tăng Khen Tăng - 17 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 417 | 128kb/s | 76:54 | 70.42 MB
Tăng Khen Tăng - 16 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 365 | 128kb/s | 74:54 | 68.59 MB
Tăng Khen Tăng - 15 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 375 | 128kb/s | 59:30 | 54.48 MB
Tịnh Độ Thù Thắng - Ấn Quang Đại Sư
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 390 | 32kb/s | 58:8 | 13.37 MB
Tăng Khen Tăng - 14 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 434 | 192kb/s | 66:55 | 91.97 MB
Tăng Khen Tăng - 13 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng) 14 lượt xem
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 436 | 192kb/s | 59:59 | 82.43 MB
Tăng Khen Tăng - 12 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 383 | 192kb/s | 56:14 | 77.29 MB
Tăng Khen Tăng - 08 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 359 | 192kb/s | 75:13 | 103.36 MB
Tăng Khen Tăng - 07 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 428 | 192kb/s | 62:3 | 85.29 MB
Tăng Khen Tăng - 06 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 403 | 192kb/s | 59:30 | 81.82 MB
Tăng Khen Tăng - 05 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 407 | 192kb/s | 62:32 | 85.99 MB
Tăng Khen Tăng - 04 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 411 | 192kb/s | 59:57 | 82.42 MB
Tăng Khen Tăng - 03 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 402 | 192kb/s | 65:33 | 90.03 MB
Tăng Khen Tăng - 02 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng)
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Sách Nói | Lượt nghe: 483 | 192kb/s | 76:41 | 105.42 MB
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây