Đừng tùy tiện mở miệng, nhân quả rất đáng sợ

Đừng tùy tiện mở miệng, nhân quả rất đáng sợ

274 lượt xem
Loading...
Nghe Audio mp3:

Đừng tùy tiện mở miệng, nhân quả rất đáng sợ

274 lượt xem

Đừng tùy tiện mở miệng, nhân quả rất đáng sợ! Xem “Bách Nghiệp Kinh”, nhục mạ người thánh là chó, tuy rằng sám hối rồi, vẫn là mấy trăm kiếp làm chó, cảnh này quá nghiêm trọng rồi! Có số tên không nhắc nữa, viết sách tạo luận hủy báng lão Pháp sư, hủy báng Bản hội tập, kết quả bị trọng bệnh mà chết, khổ không nên lời! Nhất định phải sám hối! Pháp sư Viên Long Khi tôi chưa xuất gia mới đầu tiếp xúc chính là pháp của Pháp sư Tịnh Không giảng, lão Pháp sư là ân sư nhập môn của tôi. Sau khi tôi nghe lão Pháp sư khai thị, thì tụng “Vô Lượng Thọ Kinh”, niệm Phật hiệu, y theo phương pháp tu hành của lão Pháp sư; 2, 3 tháng thì có được sự cảm ứng và giác thọ thù thắng, từ đó tin sâu Phật pháp không nghi. Tuy rằng do nhân duyên tiền kiếp tôi phát tâm xuất gia và đến đất Tạng, ở mười mấy năm, nhưng mà ân dẫn dắt của lão Pháp sư Tịnh Không tôi ghi nhớ suốt đời! Có số người gièm pha lão Pháp sư, đa số từ tâm lý đố kỵ, sự nghiệp hoằng pháp của lão Pháp sư lớn mà! Người và việc thật sự phi pháp, họ không nói; ham danh văn lợi dưỡng, họ không nói, dạy người khác đi con đường chân chính, thì lại bịa đặt hủy báng. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, trước tiên đều dạy “đoạn ác tu thiện”, lại “phá mê khai ngộ”, người còn làm không tốt, tu đại pháp gì chứ? Lão Pháp sư chỉ dẫn văn hóa truyền thống, lợi nước lợi dân, đã dạy tốt bao nhiêu người? Bao nhiêu người nghe lão Pháp sư giảng pháp mà niệm Phật vãng sanh? Những ví dụ thực tế ở ngay trước mắt, ai cũng thấy rõ, hy vọng người hủy báng suy nghĩ kỹ! Quý vị nói chuyện trên mạng và ở nhà mình khác nhau, quý vị lên mạng hủy báng, mỗi một câu nói toàn thế giới đều nhìn thấy, vả lại đừng nghĩ thu hồi! Đây là thời đại chưa từng có. Có một ngày quý vị phát hiện bản thân sai rồi, muốn hối hận, đều đã muộn rồi! Thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám nhìn thấy Long Đàm, mới bị khuất phục, trước đây Ngài cũng muốn hộ pháp, muốn đuổi ma. Đợi khi quý vị hiểu rồi, quý vị đã không còn cơ hội nữa! Thời của Đức Sơn không có internet! Vẫn phải suy nghĩ kỹ một chút đi! Đừng tùy tiện mở miệng, nhân quả rất đáng sợ! Xem “Bách Nghiệp Kinh”, nhục mạ người thánh là chó, tuy rằng sám hối rồi, vẫn là mấy trăm kiếp làm chó, cảnh này quá nghiêm trọng rồi! Có số tên không nhắc nữa, viết sách tạo luận hủy báng lão Pháp sư, hủy báng Bản hội tập, kết quả bị trọng bệnh mà chết, khổ không nên lời! Nhất định phải sám hối! Bản hội tập “Vô Lượng Thọ Kinh” là Thượng sư Hoàng Niệm Tổ đề xướng, Thượng sư của Ngài là Nhân ba thiết Cống Cát là thành tựu Hồng thân! Một vị Thượng sư khác Hoàng Gia Tề của Ngài cũng là Hồng thân, đều là tu cảnh giới chứng ngộ của đại viên mãn pháp tánh tận địa! Hoàng lão vãng sanh cũng là phóng quang hiện tướng tốt, xá lợi rất nhiều, chứng lượng của Ngài tuyệt đối không phải là đạo tư lương, đạo gia hành có thể có, Ngài thật sự là thiện tri thức đầy đủ đức hạnh, Thượng sư đầy đủ tướng được Đại sư Liên Hoa Sanh nhiếp thọ, đồng tâm đồng nguyện với Pháp sư Tịnh Không, cùng nhau hoằng dương pháp môn Tịnh Độ. Pháp sư Tịnh Không đề xướng một vị Thượng sư (thầy), một vị bổn tôn (Di Đà), vô cùng chính xác, thời đại này không thể phân tâm. Tôi thấy có người hôm nay đọc “Kim Cang Kinh Cảm Ứng Lục”, thì niệm “Kim Cang Kinh”; ngày mai nghe nói Kim Cang Tát Đóa sám tội nhanh nhất, thì niệm “Ban Tạp Tát Đóa Chú”; sau này lại xem “Sơn Tây Tiểu Viện”, đổi ra tụng “Địa Tạng Kinh”; sau này nữa thì lại đổi tu pháp Quán Âm... cứ như vậy đổi đi đổi lại suốt cả đời, ngay cả phần ít công đức đều không thể sanh khởi. Một lòng một dạ niệm một câu Phật hiệu, khấn nguyện với bổn tôn Di Đà, tốt vô cùng. Rất nhiều người nghĩ thế gian vô thường, luân hồi chịu nạn rất lâu, còn không sanh khởi tâm xuất ly, quý vị một lòng cầu sanh Cực Lạc, không phải là tâm xuất ly sao?

Các chủ đề khác :

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây