Những dấu chân in trên hóa thạch bọ ba thùy

Có thể nhiều người đã nghe nói đến “văn hoá tiền sử”, cũng gọi là “văn minh tiền sử”; chúng tôi chính là giảng về văn minh tiền sử đó. […] Trên thế giới, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một loài sinh vật, mang tên “bọ ba thuỳ”; nó là sinh vật có từ sáu trăm triệu đến hai trăm sáu mươi triệu năm trước đây; còn từ hai trăm sáu mươi triệu năm trước cho đến nay nó không có nữa. Một khoa học gia của Mỹ đã phát hiện một khối hoá thạch bọ ba thuỳ; mà đồng thời trên mặt khối hoá thạch còn có dấu chân một người đang đi giày đạp lên, in rõ mồn một ở mặt trên. Điều ấy chẳng phải là chế nhạo những nhà lịch sử học là gì? Cứ chiểu theo thuyết tiến hoá của Đác-uyn, vào hai trăm sáu mươi triệu năm trước lẽ nào đã có con người được?

Dấu chân hóa thạch mà có lẽ là cổ xưa nhất đã được phát hiện vào tháng 6 năm 1968 bởi William J. Meister, một nhà sưu tập hóa thạch nghiệp dư. Đây là dấu chân mà có vẻ như của một người đi giày đạp lên một con bọ ba thùy—có thể được thực hiện từ 300-600 triệu năm trước, và dường như làm đảo lộn tất cả quan niệm được chấp nhận hiện nay về tiến hóa địa chất. Nếu không, người ta chỉ có thể lý giải rằng đây là một động vật hai chân đi giày đã một lần viếng thăm Trái đất từ một thế giới khác.

Meister đã thực hiện khám phá gây chấn động này trong một cuộc thám hiểm tìm kiếm hóa thạch ở Antelope Spring, cách Delta, Utah 43 dặm về phía Tây. Ông đi cùng vợ và hai con gái, và cùng với hai vợ chồng Francis Shape và hai cô con gái họ. Đoàn thám hiểm đã tìm thấy một vài hóa thạch bọ ba thùy khi Meister tách mở một phiến đá dày 2 inch bằng búa và phát hiện được dấu chân. Tảng đá đã tách mở ‘như một cuốn sách’ và tiết lộ:

Ở một mặt là dấu chân người với những con bọ ba thùy ở ngay bên dưới. Nửa kia của tảng đá cho thấy một khuôn gần như hoàn hảo của dấu chân và các hóa thạch. Thật đáng kinh ngạc, người đó đang đi một chiếc dép!

Dấu chân tiền sử trên khối hóa thạch bọ ba thùy.

Bọ ba thùy là động vật không xương sống cỡ nhỏ sống ở đại dương, có họ hàng với tôm và cua; chúng phát triển mạnh khoảng 320 triệu năm trước đây trước khi tuyệt chủng vào 280 triệu năm trước. Hiện tại, người ta cho rằng con người thoát thai từ 1-2 triệu năm trước và biết đi vật lót chân từ không quá vài ngàn năm trước.

Chiếc dép dường như đã đạp lên con bọ ba thùy dài 101/4 inch và rộng 31/2 inch; phần gót hơi lõm hơn phần đế, đúng như dấu giày mà một người nên có. Meister đã đưa tảng đá tới Melvin Cook, một giáo sư luyện kim tại Đại học Utah, người khuyên ông trình mẫu vật này cho các nhà địa chất của đại học. Khi Meister không thể tìm được một nhà địa chất sẵn sàng kiểm tra dấu chân, ông đã tới một tờ báo địa phương, The Deseret News. Không lâu sau, phát hiện đã được công bố rộng rãi trên toàn quốc.

Trong một cuộc họp báo sau đó, người quản lý Bảo tàng Khoa học Trái đất tại Đại học Utah, James Madsen nói: “Không có con người từ 600 triệu năm trước đây. Khỉ, gấu hay con lười cũng không thể làm giả dấu chân người. Điều gì liên quan đến con người dường như đã đặt chân lên hành tinh này thậm chí trước khi động vật có xương sống tiến hóa?”

Madsen tiếp tục nói rằng hóa thạch phải được hình thành bởi một quá trình tự nhiên, mặc dù ông không thể đưa ra giả thuyết nào. Tiến sĩ Jesse Jennings thuộc Khoa Nhân loại học của trường phỏng đoán rằng dấu chân có thể đã được hình thành bởi một con bọ ba thùy lớn nằm nghỉ trên ba con nhỏ hơn. Mặc dù khá táo bạo, phán đoán này được coi là thiếu những bằng chứng hình học ủng hộ.

Ngày 20 tháng 7 năm 1968, địa điểm Antelope Spring đã được khảo sát bởi Tiến sĩ Clifford Burdick, một nhà địa chất cố vấn đến từ Tucson, Arizona, người đã sớm bị ấn tượng bởi một dấu chân trẻ em in trên một phiến đá phiền sét. “Sự ấn tượng”, ông nói, “dài khoảng 6 inch, với ngón chân dạng ra, như thể đứa trẻ chưa từng đi giày, và cảm thấy chật ngón chân. Nó không giống hình vòm lắm, và ngón cái không nổi bật.” Dấu chân được đưa tới hai nhà địa chất và một nhà cổ sinh vật học. Một nhà địa chất đồng ý rằng nó dường như là của một người, nhưng ý kiến của nhà cổ sinh vật học là không có tác nhân sinh vật nào liên quan. Tiến sĩ Burdick nói:

“Tảng đá đột nhiên bị vỡ dọc theo phần trước những ngón chân trước khi dấu chân hóa thạch được tìm thấy. Ở vùng giao nhau, mặt phiến đá như được cán mỏng và rất phẳng. Nơi ngón chân ấn xuống vật liệu mềm, mặt phẳng bị gồ lên theo chiều ngang, cho thấy một sức nặng đã nhấn vào bùn.”

Tháng 8 năm 1968, ông Dean Bitter, một nhà sư phạm trong hệ thống trường công lập thành phố Salt Lake tuyên bố đã phát hiện thêm hai dấu giày hoặc dép ở khu vực Antelope Spring. Theo Giáo sư Cook, không con bọ ba thùy nào đã bị thương bởi những cú dẫm này, nhưng một con bọ ba thùy nhỏ đã được tìm thấy gần các dấu chân trong cùng một tảng đá, cho thấy sinh vật biển nhỏ bé và người đi dép lang thang có thể đã sống cùng một thời điểm.

Tham khảo:

“Những bí ẩn không thể giải thích”, 37-38, 1985.

Dịch từ:

Footprints on Trilobite Fossil

'Many people may have heard of 'prehistoric culture,' also known as 'prehistoric civilization.' We will talk about prehistoric civilization. ......Archaeologists around the world have discovered an organism called trilobite that existed between 600 and 260 million years ago. This kind of organism disappeared 260 million years ago. An American scientist has discovered a trilobite fossil with a human footprint on it; the footprint was clearly printed on the fossil by a person in shoes. Isn't this mocking historians? According to Darwin's theory of evolution, how could there be human beings 260 million years ago?' 

 

What may be the oldest fossil footprint yet found was discovered in June 1968 by William J. Meister, an amateur fossil collector. If the print is what it appears to be-the impression of a sandaled shoe crushing a trilobite-it would have been made 300 to 600 million years ago and would be sufficient either to overturn all conventionally accepted ideas of human and geological evolution or to prove that a shoe-wearing biped from another world had once visited the planet.

Meister made his potentially disturbing find during a rock-and fossil-hunting expedition to Antelope Spring, 43 miles west of Delta, Utah. He was accompanied by his wife and two daughters, and by Mr. And Mrs. Francis Shape and their two daughters. The party had already discovered several fossils of trilobites when Meister split open a two-inch-thick slab of rock with his hammer and discovered the outrageous print. The rock fell open 'like a book,' revealing:

on one side the footprint of a human with trilobites right in the footprint itself. The other half of the rock slab showed an almost perfect mold of the footprint and fossils. Amazingly the human was wearing a sandal!

Trilobites were small marine invertebrates, the relatives of crabs and shrimps, that flourished for some 320 million years before becoming extinct 280 million years ago. Humans are currently thought to have emerged between 1 and 2 million years ago and to have been wearing well-shaped footwear for no more than a few thousand years.

The sandal that seems to have crushed a living trilobite was 101/4inches long and 31/2inches wide; the heel is indented slightly more than the sole, as a human shoe print would be. Meister took the rock to Melvin Cook, a professor of metallurgy at the University of Utah, who advised him to show the specimen to the university geologists. When Meister was unable to find a geologist willing to examine the print, he went to a local newspaper, The Deseret News. Before long, the find received national publicity.

In a subsequent news conference, the curator of the Museum of Earth Science at the University of Utah, James Madsen, said:

There were no men 600 million years ago. Neither were theremonkeys or bears or ground sloths to make pseudohumantracks. What man-thing could possibly have been walking about on this planet before vertebrates even evolved?

Madsen then went on to say that the fossil must have been formed by a natural process, though of what kind he was unable to suggest. Dr. Jesse Jennings, of the university's anthropology, guessed (rather boldly, considering the absence of any supporting visual evidence) that the print might have been made by one large trilobite coming to rest on three smaller ones.

On July 20, 1968, the Antelope Spring site was examined by Dr.Clifford Burdick, a consulting geologist from Tucson, Arizona, who soon found the impression of a child's foot in a bed of shale. 'The impression,' he said, 'was about six inches in length, with the toes spreading, as if the child had never yet worn shoes, which compress the toes. There does not appear to be much of an arch, and the big toe is not prominent.' The print was shown to two geologists and a paleontologist. One of the geologist agreed that it appeared to be that of a human being, but the paleontologist's opinion was that no biological agent had been involved. Dr.Burdick stuck to his guns:

The rock chanced to fracture along the front of the toes before the fossil footprint was found. On cross section the fabric of the rock stands out in fine laminations, or bedding planes. Where the toes pressed into the soft material, the laminations were bowed downward from the horizontal, indicating a weight that had been pressed into the mud.

In August 1968 Mr.Dean Bitter, and educator in the Salt Lake City public school system, claimed to have discovered two more prints of shoes or sandals in the Antelope Spring area. According to Professor Cook, no trilobites were injured by these footfalls, but a small trilobite was found near the prints in the same rock, indicating that the small sea creature and the sandaled wanderer might have been contemporaries.


Reference

Mysteries of the Unexplained, pp.37-38, 1985

Related Articles

Latest Articles

Most Popular