Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

Giảng Về Đại Ý "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" (Tập 3) | Thầy giáo Chu Vịnh Sam

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
35 Views
GIẢNG VỀ ĐẠI Ý "THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN" (TẬP 3)

Thầy giáo Khang tôn kính, quý vị thầy cô, quý vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Xin chào! Chúng ta tiếp tục phần giới thiệu “Cảm Ứng Thiên” của hôm qua, hôm qua tôi có nói đến 1 điểm, tôi phải bổ sung thêm, sợ mọi người hiểu lầm, tôi nói là cái nghiệp này có thể gói ghém lại đem đến chỗ của A Di Đà Phật, đó gọi là đới nghiệp vãng sanh, đây là 1 tình huống đặc thù, cũng tức là A Di Đà Phật cho phép quý vị mang theo nghiệp, nhưng ý nghĩa của sự gói ghém này tôi chưa nói rõ ràng, thế nào là gói ghém? Gói ghém không có nghĩa là nó không còn nữa, không phải ý nghĩa này, mà là nói với chúng ta rằng quý vị không thể để nó khởi hiện hành, thế nào là khởi hiện hành?

[GIẢNG VỀ ĐẠI Ý "THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN"]
URL Danh sách phát: http://bit.ly/30k86Yc
Diễn giảng: Thầy giáo Chu Vịnh Sam
Thời gian: 06/06/2017 – 07/06/2017
Địa điểm: Trung tâm giáo dục văn hóa chùa Cực Lạc
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/hoclamnguoitotvn
Category
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Post your comment