Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật
Featured

P2. Bài Tập Vẫy Tay Dịch Cân Kinh Chữa Bệnh Nan Y [Hướng Dẫn Đạt Ma Dịch Cân Kinh]

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
367 Views
Sách hướng dẫn tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh (tập vẫy tay) đúng cách chi tiết nhất
Đăng ký nhận sách tại: https://datmadichcankinh.wordpress.com/
Tags: Vay tay,Khi cong Vay tay,Đạt Ma Dịch Cân Kinh,Hướng dẫn Đạt Ma Dịch Cân Kinh,tập vẫy tay
Bài tập Vẫy tay Dịch Cân Kinh chữa bệnh nan y
Bài tập Vẫy tay Dịch Cân Kinh chữa bệnh nan y
Bài tập Vẫy tay Dịch Cân Kinh chữa bệnh nan y
Bai tap vay tay Dich Can kinh
Bai tap vay tay Dich Can kinh
Bai tap vay tay Dich Can kinh
Bai tap vay tay Dich Can kinh
Category
Dịch Cân Kinh - Khí công y đạo - bấm huyệt

Post your comment