Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

Phật Giáo và Việc Trị Bệnh 2/5 ::: Một Phương Thuốc Đúng Và Vượt Thời Gian

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
9 Views
Subscribe Theo Dõi Kênh Youtube: https://www.youtube.com/suoinguonphapbao
Like Fanpage: https://www.facebook.com/tangthuphathoc.net/
Trang chủ: https://tangthuphathoc.net

Suoi Nguon Phap Bao is the Youtube channel of https://tangthuphathoc.net. This channel transmission teaching of Buddha's. This is a group of people, monks and buddhists who are voluntary, non-profit, non-political, and non-independent representatives of any monastic system.

Any video issues that violate Copyright, Policy, Community Guidelines. Due to the background music in the video, if not agreed, please contact us by email: [email protected], we will delete them.

Suối Ngồn Pháp Bảo là kênh Youtube của Trang https://tangthuphathoc.net. Kênh này truyền tải những lời dạy của Phật đà được trích trong Ba Đại Tạng Kinh cùng những lời dạy quý giá của bậc giới luật trang nghiêm. Đây là một nhóm người, xuất gia và tại gia trên tinh thần thiện nguyện, bất vụ lợi, phi chính trị, hoàn toàn độc lập, không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tu viện, tổ chức Phật giáo nào.

Suối Nguồn Pháp Bảo chỉ truyền tải những bài Pháp trong khuôn khổ của giáo lý. Lấy Bốn Pháp Ấn của nhà Phật để nương tựa và truyền đạt. Vì chỉ sợ truyền tải nội dung không đúng với Phật, tổ, nên những gì không rõ ràng, chúng tôi xin phép không đăng tải trên kênh này. Mong quý vị niềm tình hoan hỷ.

Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền, Chính sách, Nguyên tắc cộng đồng. Do vì có nhạc nền trong video, nếu không được sự đồng thuận, xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua email: [email protected], chúng tôi sẽ xóa chúng.
Category
Sách Nói MP3

Post your comment