Phim hoạt hình Trung Hoa Đệ Tử Quy [Phép Tắc Người Con] - Tập 4 | Hành Hiếu Phải Đúng Lúc

39 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
PHIM HOẠT HÌNH PHÉP TẮC NGƯỜI CON
HÀNH HIẾU PHẢI ĐÚNG LÚC - TẬP 4
"Các bạn nhỏ ơi! Xem xong câu chuyện này. Các Bạn đã học được điều gì? Câu chuyện này nói cho chúng ta biết: Việc mà đời người không thể đợi chính là tận hiếu với cha mẹ. Một đời của chúng ta, thời gian sống cùng với cha mẹ có hạn, thân làm con cái nên trân trọng thời gian được sống cùng cha mẹ, nên bớt chút thời gian hiếu thuận cha mẹ. Nếu như bỏ lỡ thời gian này, đợi đến lúc muốn hiếu thuận thì có thể cha mẹ đã rời xa chúng ta rồi. Đến lúc đó, chỉ còn lại sự hối tiếc suốt đời. Trong câu chuyện này, có câu nào trong Đệ Tử Quy vậy? Bạn đoán ra chưa? Hẹn lần sau gặp lại. Tạm biệt."
Xin mời các bạn đón xem những tập tiếp theo của bộ phim hoạt hình Đệ Tử Quy để cùng nhau chiêm nghiệm những bài học làm người quý giá của kiếp nhân sinh. Từ đó kiến tạo nên một đời sống hạnh phúc, gia đình thuận hảo, xã hội hài hòa, quốc gia an định, ai nấy cũng đều có thể trở thành một người công dân có ích cho quê hương đất nước, tuân giữ quốc pháp.
Xin chân thành tri ân đội ngũ nhà sản xuất đã làm ra bộ phim đầy giá trị nhân văn này!
Phim gồm hai bộ: Bộ 1 - 60 tập, Bộ 2 - 120 tập
Ban biên tập Học Làm Người Tốt xin thành kính giới thiệu!
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/hoclamnguoit​...
Category
Video Pháp thoại