Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 4 Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
107 Views
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ ( 2014)
Ngày 09 / 03 / 2014
giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hong Kong , Đây là Bộ Kinh Khoa Chú , Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90
Pháp Sư Tịnh Không Chủ giảng lần thứ 4 ( Tập 2B )

Phật sở hành xứ,
quốc ấp khu tụ,
mĩ bất mông hóa,
thiên hạ hòa thuận,
nhật nguyệt thanh minh,
phong vũ dĩ thời,

tai lệ bất khởi,
quốc phong dân an,
binh qua vô dụng,
sùng đức hưng nhân,

vụ tu lễ nhượng,
quốc vô đạo tặc,
vô hữu oan uổng,
cường bất lăng nhược,
các đắc kỳ sở.

CẨN DỊCH : vong tay Cư Sĩ email: [email protected]
giọng đọc : Hanh Quang
Category
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú

Post your comment